Od 3 września we Francji obowiązują nowe przepisy dotyczące odbierania przez kierowcę odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinie pojazdu z DMC poniżej 3,5 tony. Za to naruszenie firmom transportowym grozi wysoka kara - nawet 1500 euro.

Oznacza to, że jeśli transport wykonywany jest pojazdami poniżej 3,5 tony, kierowcy mogą odbierać wyłącznie przerwy w ciągu dnia, a już dłuższe odpoczynki np. dzienne (min. 11 godzin), czy tygodniowe powinny być odbierane poza pojazdem, w miejscach do tego przystosowanych z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych, które szanują zdrowie kierowców.

Kierowca powinien także być w stanie udowodnić (w dowolny sposób), że nie tylko aktualny odpoczynek, ale również poprzednie odpoczynki były odbierane poza pojazdem.

Źródło:

Artykuł R3315-11 5° Kodeksu transportowego

Artykuł L3313-4 Kodeksu transportowego

www.inelo.pl