Zgodnie z informacją o płacy minimalnej na terenie Holandii, która wprowadzona została w związku z dyrektywą 96/71/WE -> link jest już dostępny do pobrania Update 7 do wersji 4Trans 4.5.1, który aktualizuje stawki wynagrodzenia minimalnego w Holandii z 8,96 € na 9,04 € (obowiązuje od 1 lipca 2017). Więcej szczegółów dotyczących aktualizacji znajdą Państwo na stronie INELO: LISTA ZMIAN.