Z dniem 28 lipca 2022 roku obowiązywać będzie nowa stawka za dietę w krajowej podróży służbowej i wzrasta z 30 zł na 38 zł. Podniesienie diety wiąże się też bezpośrednio z podwyższeniem wysokości innych składowych delegacji zależnych od diety krajowej:

  • ryczałtów za noclegi (150 proc. diety) z 45 zł na 57 zł;
  • ryczałtów na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej (20 proc. stawki diety) z 6 na 7,60 zł;
  • zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu (w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety) z 600 na 760 zł.

Ta zmiana wpływa nie tylko na zwrot kosztów podróży służbowej kierowców wykonujących transport krajowy, ale także na wszystkich innych pracowników będących w podróży służbowej. Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000148101.pdf

W kolejnych wersjach oprogramowania 4Trans zostaną zmienione stawki diety oraz ryczałtu za nocleg w delegacjach krajowych. Użytkownicy mają także możliwość ręcznego wprowadzenia tych stawek w Menu Rozliczenia -> Diety i Limity.

W ramach prac nad projektem zmian wysokości diety Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wprowadzenie dla kierowców odrębnych wyższych stawek diet. W Polsce miało to być 60 zł, a za granicą dla wszystkich krajów 65 euro. Pozwoliłoby to przede wszystkim na naliczanie dla kierowców wyższych „wirtualnych diet”, co zwiększyłoby ulgi na składki oraz podatek. Niestety ta propozycja nie została uwzględniona w opublikowanym rozporządzeniu.

Zmiana wysokości stawki za delegację w programie 4Trans

Aby poprawnie wyliczyć wynagrodzenie kierowcom, należy dokonać odpowiednich zmian w programie 4Trans. Jeżeli rozliczasz czas pracy kierowców na systemie w wersji 6.05 lub niższej musisz we własnym zakresie ustawić odpowiednie stawki. Docelowo zmiany zostaną uwzględnione w najnowszych wersjach programu. 

Kliknij i sprawdź co zmienić w programie 4Trans