Wysokość wynagrodzenia minimalnego od 2020 roku wzrasta nie tylko w Polsce. Stawki płacy minimalnej zmieniają się również w krajach Unii Europejskiej. O zmianie powinny pamiętać w szczególności firmy wykonujące przewozy międzynarodowe i kwalifikujące się do zgłaszania kierowców jako pracowników delegowanych.

Zmiana stawek wynagrodzenia minimalnego

Ze względu na zmianę wysokości stawek za wynagrodzenie minimalne, a także z uwagi na konieczność dokonania odnowienia zgłoszeń pracowników delegowanych za pośrednictwem platform internetowych takich jak np. SIPSI - Francja, Meldeportal - Niemczy czy ZKO3T - Austria, należy zapoznać się z wysokością wynagrodzenia minimalnego w poszczególnych krajach na rok 2020.

Przypominamy, że zanim pracownik zostanie delegowany do pracy na terytorium krajów UE warto zweryfikować zgłoszenie oraz stawki jakie zostały w nich zawarte.

Zapisz się do naszego newslettera i pobierz bezpłatnie instrukcje zgłaszania kierowców do pracy na terytorium Francji, Niemiec i Austrii.

Poniżej przedstawiamy skrót zmian stawek, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, dla grupy kierowców ciągników siodłowych z naczepami:

Niemcy

 • wzrost stawki minimalnej z 9,19€ do 9,35€

Dodatkowo zmianie uległy stawki SvEV:

 • wyżywienie dzienne: 8,60€ (miesięczne: 258,00€)
 • koszt noclegu dzienny: 7,83€ (miesięczny: 235,00€)

   

Holandia

 • wzrost stawki minimalnej z 9,44€ do 9,54€

Austria

 • wzrost stawki minimalnej z 9,94€ do 10,19€

Dodatkowo w przewozie osób zwiększyły się stawki:

 • wyżywienia dla przewozu regularnego: 19,20€
 • wyżywienia dla przewozu okazjonalnego: 24,4€
 • dodatku noclegowego: 4,75€

Przypominamy także:

 • We Francji ostatnia zmieniona stawka w przewozie rzeczy obowiązuje od 01.06.2019 i przewozie osób od 19.12.2018. W tym samym czasie zmieniły się również stawki godzinowe, dodatki za pracę w święta i podstawa do obliczania godzin nocnych.

 • W Belgii nowa stawka płacy minimalnej obowiązuje od 1.10.2019  roku i wzrosła z 12,1040 do 12,2370€ w najbardziej popularnej grupie 5 przy 38h normie tygodniowej. Zmianie uległ również dodatek stażowy.

 • W Finlandii nowa stawka płacy minimalnej obowiązuje od 1.10.2019 roku i wzrosła z 13,83 do 13,85€

Pełen wykaz stawek, które obowiązują w poszczególnych krajach można zweryfikować w programie 4Trans.  Stawki w aktualnej wersji 4Trans są aktualizowane  automatycznie przy każdym uruchomieniu programu lub po wejściu na listę stawek i kliknięciu przycisku „pobierz”.

Źródło: www.inelo.pl