Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy taryfikator będący załącznikiem do Ustawy o transporcie drogowym. Ustawą z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nową treść sankcji w odniesieniu do przekroczenia przeciętnego 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz przekroczenia przedłużonego 60-godzinnego tygodniowego czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców. Co zmieniło się w taryfikatorze dla przedsiębiorcy w 2020 roku?

Zmiany wprowadzają kary finansowe (bez klasyfikacji naruszeń) już za jednominutowe przekroczenia. 

  • 48-godzinny tygodniowy czas pracy - ci, którzy przekroczą czas pracy o mniej niż 2 godziny, będą musieli zapłacić 50 zł.  
    Do tej pory najniższa sankcja obejmowała przekroczenie czasu od 1 godziny do mniej niż 8 godzin i wynosiła 100 zł.


  • 60-godzinny tygodniowy wymiar czasy pracy - ci, którzy przekroczą czas pracy o mniej niż 1 godzinę będą musieli zapłacić 50 zł 
    Do tej pory najniższa sankcja obejmowała przekroczenie czasu od 1 godziny do mniej niż 5 godzin i wynosiła 100 zł.

Pozostałe kwoty mandatów nie zmienią się.

W programie 4Trans taryfikator został automatycznie zaktualizowany (dla programów z aktywną gwarancją).Jeżeli nie posiadasz aktualnej gwarancji na system 4Trans