Zgodnie z informacją Ministra infrastruktury kierowcy zawodowi zostali zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku (§ 2 ust. 2 pkt 2). Zwolnienie to dotyczy także kierowców legitymujących się świadectwem kierowcy, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale którzy zatrudnieni są przez przedsiębiorcę prowadzącego firmę transportową na terytorium Polski.

Dane z 19 marca 2020 roku - NIEAKTUALNE!

Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie to dotyczy kierowców, którzy prowadzą pojazd ciężarowy, a wykonywane przez nich zadanie jest faktycznym przewozem towarów lub dojazdem w celu załadunku. Kierowca, który będzie próbował przekroczyć granicę samochodem osobowym np. w celu odebrania odpoczynku tygodniowego, musi poddać się obowiązkowej kwarantannie, co automatycznie przekłada się na wyłączenie kierowcy z pracy.

W celu uniknięcia powyżej sytuacji eksperci Grupy INELO przygotowali odpowiednie oświadczenie, które warto wypełnić i przekazać kierowcy do okazania na granicy, jeśli pojawi się taka konieczność. Dokument stanowi potwierdzenie, że jazda samochodem osobowym/busem wiąże się z wykonywaną pracą. Nie gwarantujemy, że oświadczenie będzie skuteczne w każdej sytuacji, ale może okazać się pomocne. 

Zaświadczenie dla kierowcy - Pobierz


Dane z 20 marca 2020 roku - AKTUALNE

Powyższa treść jest już nieaktualna, ponieważ z dniem 20 marca 2020 roku pojawiło się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia. 20/03/2020, w którym w rozdziale 2, punkcie 6, podpunkcie 4 czytamy, że przymusowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

  • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

    a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2) ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412)Źródło: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/58/491.pdf#zoom=90


WAŻNE jest, aby kierowca mógł udowodnić powyższe jeśli wraca np. samochodem osobowym.
Dlatego w dalszym ciągu rekomendujemy, aby kierowca miał ze sobą wypełnione zaświadczenie, umowę o pracę lub kopię CRM czy wypis z licencji w przypadku kierowców z krajów trzecich.

Zaświadczenie dla kierowcy - Pobierz

 

Jak przyspieszyć przejście przez granicę? 

Zalecamy, aby kierowcy mieli przy sobie:

  • umowę o pracę, dzięki której szybko potwierdzą swoje zatrudnienie.

Dodatkowo kierowcy z krajów trzecich (np. z Ukrainy) powinni mieć przy sobie:

  • świadectwo kierowcy
  • dokument potwierdzający, że przewóz wykonywany jest na zlecenie polskiej firmy np. kopia CRM lub wypis licencji. 

WAŻNE!

Decyzją Ministra zdrowia od dnia 18 marca wszystkie osoby zwolnione z kwarantanny nie muszą już wypełniać „kart lokalizacyjnych”. Kierowca na granicy musi tylko okazać dokument tożsamości oraz ma mierzoną temperaturę ciała.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047801.pdf

Źródło: https://www.gov.pl/https://gitd.gov.pl/