Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

POBIERZ 1. Rozporządzenie (UE) 2020/1054 wprowadzające zmiany w czasie jazdy i odpoczynku (561/2006) oraz tachografach (165/2014)
 2. Rozporządzenie (UE) 2020/1055 wprowadzające zmiany w dostępie do rynku (1071/2009 oraz 1072/2009)
 3. Dyrektywa (UE) 2020/1057 dotycząca delegowania pracowników w transporcie oraz kontroli

 1. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (2020)
 2. Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
 3. Rozporządzenie Rady (EWG) 3821/85
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 dot. częstotliwości pobierania danych
 5. Umowa AETR
 6. Dyrektywa 2002/15/WE
 7. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
 8. Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
 9. Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
 10. Rozporządzenie (WE) nr 1360/2002
 11. Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 12. Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i RAdy (UE) 
  2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/403
 14. Nowe zaświadczenie o dniach wolnych (grudzień 2009)
 

 1. Ustawa o czasie pracy kierowców
 2. Kodeks pracy
 3. Kodeks karny
 4. Ustawa o transporcie drogowym
 5. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych
 6. Rozporządzenie dotyczące częstotliwości pobierania danych cyfrowych
 7. Rozporządzenie – Ocena ryzyka
 8. Ustawa o drogach publicznych
 9. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 10. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
 11. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 1. Taryfikator dla kierowcy 2018
 2. Taryfikator dla osoby zarządzającej 2018
 3. Taryfikator dla przedsiębiorcy 2020
 4. Taryfikator – przewóz towarów niebezpiecznych 2018Teamviewer to aplikacja, która pozwala na zdalne połączenie się z komputerem klienta. Połączenie jest w pełni szyfrowane i zabezpieczone indywidualnie generowanym hasłem.
W trakcie połączenia klient może swobodnie kontrolować pracę naszego eksperta oraz w razie konieczności samodzielnie przerwać połączenie. 

Wszystkie dane uzyskane podczas połączenia wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu świadczenia usługi. 


 1. POBIERZ Temviewer (exe) (4.24 MB)


 1. POBIERZ OPROGRAMOWANIE DO TachoReader Basic 1.8.0 (exe) (1.80 MB)  2. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy sprawdzić numer seryjny, który znajduje się na spodzie urządzenia. Wersję TachoReader Combo 5.0.16 (exe) należy pobrać dla urządzeń, których numer seryjny kończy się cyfrą.

  POBIERZ OPROGRAMOWANIE DO TachoReader Combo 5.0.16 (exe)(2.80 MB)


 3. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy sprawdzić numer seryjny, który znajduje się na spodzie urządzenia. Wersję TachoReader Combo 1.8.3 (exe) należy pobrać dla urządzeń, których numer seryjny kończy się literą: A, B, AT, C

  POBIERZ OPROGRAMOWANIE DO TachoReader Combo 1.8.3 (exe)(5.1MB)
 1. Sterowniki dla TachoUSB Win XP/VISTA/7 32 BIT /7 64 BIT (zip)
 2. Sterowniki dla HASP Manager 8.32 (zip)
 3. Skaner Canon LiDE 25 (zip)
 4. Skaner Canon LiDE 70 (zip)
 5. sd68-win-lidASkaner Canon LiDE 110 ver. 17.0.3 (Windows 7 / 7 x64 / Vista / Vista x64 / XP) (exe)e110-17_0_3-ea24
 6. Skaner Canon LiDE 210 ver. 17.0.3 (Windows 7 / 7 x64 / Vista / Vista x64 / XP) (exe)
 7. Skaner Plustek SmartOffice PS281 ver. 4.1.0.0 (Windows 7 / 7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64) (zip)
 8. Skaner Plustek SmartOffice PS283 ver. 5.1.0.0 (Windows 32/64 bit: XP, Vista, Windows 7, Windows 8) (zip)
 9. Czytnik kart CardMan 3×21 (zip)
 10. Czytnik kart CardMan 4040 (zip)